Hoe gaat een alimentatieprocedure?

U kunt een procedure beginnen om alimentatie vast te stellen, te veranderen of te stoppen. Deze procedures zijn hetzelfde en u hebt hierbij altijd een advocaat nodig. Uw advocaat stuurt alle stukken naar de rechtbank. En uw advocaat spreekt namens u op de zitting van de rechtbank. De procedure bestaat uit verschillende stappen. We beschrijven hier een procedure voor iemand die alimentatie krijgt. Dit komt het meeste voor. Natuurlijk kan ook iemand die alimentatie betaalt een procedure beginnen.

Stap 1. U dient een verzoekschrift in

Een procedure begint altijd met een verzoekschrift. Hierin vraagt u om alimentatie vast te stellen, te veranderen of te stoppen. Uw advocaat maakt dit verzoekschrift. Hierin moet in ieder geval het volgende staan: • Uw naam, voornamen, geboortedatum en adres; • De naam, voornamen, geboortedatum en adres of verblijfplaats (als deze bekend is) van uw ex-partner; • Waarom u de alimentatie wilt laten vaststellen, veranderen of stoppen; • Vraagt u (ook) alimentatie voor uw kinderen jonger dan 18 jaar? Dan moeten ook hun naam, voornamen, geboortedatum en adres in het verzoekschrift staan; • Vraagt een kind tussen 18 en 21 jaar alimentatie aan? Dan moeten zijn naam, voornamen, geboortedatum en adres in het verzoekschrift staan. Ook moeten de gegevens van de ouder van wie de alimentatie wordt gevraagd erin staan. Uw advocaat stuurt het verzoekschrift naar de griffier van de rechtbank in de regio waar u woont (arrondissement). De griffier stuurt een kopie van het verzoekschrift naar de ex-partner of ouder. Woont u niet in Nederland maar uw ex-partner of ouder wel? Dan stuurt u het verzoekschrift naar de rechtbank in de plaats waar uw ex-partner of ouder woont. Woont u allebei niet in Nederland? Dan stuurt u het verzoekschrift naar de rechtbank in Den Haag.

Stap 2. Wat gebeurt er als uw ex-partner het niet eens is met het verzoekschrift?

Stap 3. De zitting

Stap 4. De beslissing

Eventueel stap 5. Hoger beroep en cassatie

Hoeveel kost de procedure?

Zie ook: