Indexatie alimentatie

Elk jaar veranderen de lonen. Daarom worden de alimentatiebedragen ook elk jaar aangepast. Dat noemen we indexeren of indexatie alimentatie. De minister van Veiligheid en Justitie stelt daarvoor elk jaar een percentage vast. Dit percentage komt in de Staatscourant. Op 1 januari van het jaar daarop gaan de alimentatiebedragen automatisch met dit percentage omhoog.

Uitzonderingen op deze automatische aanpassing

Is de alimentatie vastgesteld vóór 1 januari 1973 en zijn er toen afspraken gemaakt over de verhoging van de alimentatie? Dan geldt de automatische verhoging niet. Voor deze alimentaties geldt wat de rechter toen heeft vastgesteld, of wat u samen hebt afgesproken.

U kunt samen afspreken dat de wettelijke indexering niet geldt. Dit moet u schriftelijk vastleggen. U kunt ook aan de rechter vragen om de verhoging niet te laten gelden. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als u een vast inkomen hebt, dat niet verandert. U kunt altijd aan de rechter vragen om de afspraken weer te laten vervallen.

U kunt ook afspreken dat de indexering voor een bepaalde periode niet geldt. Bijvoorbeeld een jaar. U kunt dit ook aan de rechter vragen. Zo’n afspraak kan nodig zijn als u of uw ex-partner niet binnen een bepaalde tijd een loonsverhoging krijgt.

U kunt er ook voor kiezen om een andere vorm van automatische aanpassing te laten gelden. Dit legt u vast in een overeenkomst. U kunt dit ook aan de rechter vragen. Dit kan bijvoorbeeld een aanpassing zijn die even hoog is als de aanpassing van het loon van degene die alimentatie betaalt. U moet elkaar dan laten weten als er iets verandert in uw inkomen. Daar kunt u samen afspraken over maken. Ook de rechter kan deze afspraken vaststellen. De veranderingen zijn belangrijk voor bijvoorbeeld het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO). Dat bureau moet weten wanneer de alimentatie voor de kinderen of de partner verandert.

Percentages alimentatie indexatie

Zie ook: