Kinderalimentatie berekenen

Voor het berekenen van kinderalimentatie zijn de volgende zaken van belang. Het besteedbare inkomen, de kosten (de behoefte) van uw kinderen, draagkrachtruimte en draagkracht.

Besteedbare inkomen

Bij inkomsten tot €2.000,- p/mnd wordt gekeken naar het netto inkomen zoals dat op het loonstrookje staat. Bij hogere inkomens wordt gekeken naar het bruto jaarinkomen zoals bij de aangifte inkomstenbelasting. Het besteedbare gezininkomen is het bedrag dat het gezin te besteden had voor de scheiding.

Kosten kinderen

Draagkrachtruimte

Draagkracht

Voorbeeld kinderalimentatie berekenen

Alimentatie en co-ouderschap

Zie ook: